0413-363850
info@dragtmakelaars.nl

Zwijsenhof 31 Veghel

Omschrijving

TE HUUR NIEUWBOUW APPARTEMENT IN VOORMALIG ZWIJSEN COLLEGE OP DE 2E VERDIEPING MET TWEE SLAAPKAMERS EN EEN TERRAS, GEHEEL AFGEWERKT VOORZIEN VAN MODERN SANITAIR EN KEUKENINRICHTING, PVC VLOER EN SPUITWERK WANDEN EN PLAFONDS. HUURDER DIENT ALLEEN ZORG TE DRAGEN VOOR RAAMBEKLEDING.

Voorzieningen:
-verwarming middels een lucht/lucht warmtepomp in combinatie met vloerverwarming.
-warmwatervoorziening geschiedt middels een boiler gekoppeld aan de warmtepomp.
-isolatie: volledig geïsoleerd.
-ventilatie middels WTW-systeem.
-internet en televisie alleen mogelijk via Ziggo provider.
-voldoende parkeergelegenheid op privé terrein.

Bouwjaar:
Oorspronkelijk bouwjaar Zwijsen College 1954, vervolgens in 2022/2023 volledig gerenoveerd en omgezet naar appartementen.

Woonoppervlakte:
Het appartement heeft een woonoppervlakte van 79 m² en een gebouwgebonden buitenruimte van ca. 9 m².

Huurprijs:
Huurprijs € 1.400,– per maand exclusief het verbruik van water en elektriciteit en de overige lasten en belastingen welke door inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Meierijstad voor rekening van de huurder/bewoner komen. De huurprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan middels een automatische bankoverschrijving.

Servicekosten:
De maandelijkse bijdrage aan de servicekosten bedragen € 50,00.

Aanvaarding:
Per 10 maart 2024 beschikbaar.

Huurperiode:
Minimaal 24 maanden, daarna verlenging per maand.

Huurprijswijziging:
Jaarlijks conform het bepaalde in artikel 19.1. van de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte, voor het eerst op 1 juli 2024.

Waarborgsom:
Voor aanvang van de huur dient de huurder in handen van de verhuurder een waarborgsom te storten van eenmaal de overeengekomen maandhuur tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen welke uit de huurovereenkomst voortvloeien. Over deze waarborgsom wordt geen rente vergoed. Indien aan het einde van de huur blijkt dat de huurder aan al zijn verplichtingen welke uit de huurovereenkomst voortvloeien, heeft voldaan, zal deze waarborgsom worden terugbetaald.

Voorwaarden verhuur:
De woning zal verhuurd worden volgens de normale verhuurwetgeving en niet via de leegstandswet.

Wijzigingen:
Het is huurder, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder, niet toegestaan in het gehuurde bouwkundige wijzigingen of veranderingen aan technische installaties aan te brengen. Verder is het huurder niet toegestaan de kleuren van de deuren, raam- en deurkozijnen, radiatoren en keukeninrichting te wijzigen of te boren in de vloer- en of wandtegels. Het boren in de wandtegels van badkamer en toilet voor het aanbrengen van accessoires is toegestaan mits dit op zorgvuldige wijze geschiedt en in de voeg.

Aanvullende eisen:
-In het appartement mag niet worden gerookt.
-In het appartement mogen, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder, geen huisdieren worden gehouden.

Screening huurder:
Voor het sluiten en de ondertekening van de huurovereenkomst zal de kandidaat huurder worden gescreend voor wat betreft:
-Identiteit: het overleggen van een paspoort of identiteitsbewijs welke in het verhuurdossier zal worden bewaard.
-Inkomen: de huurder dient minimaal een (passend) inkomen te hebben, aan te tonen middels een werkgeversverklaring en recente salarisstroken. Bij zelfstandigen zal een accountantsverklaring of IB-60-verklaring.
-Schuldpositie: de huurder dient een BKR-toetsing te overleggen.
-Woongeschiedenis: de huurder dient een BRP uittreksel met adreshistorie aan te leveren.
-Vorige huurwoning: indien de huidige woning van de kandidaat-huurder een huurwoning is, dient een verhuurdersverklaring te worden overlegd.
-Tevens ontvangen wij een graag een kort verslag waarin u zichzelf voorstelt aan de verhuurder.

Voorbehoud acceptatie door verhuurder:
De aanbieding om te huren geschiedt onder voorbehoud van acceptatie van de huurder door de eigenaar/verhuurder.

Beheer:
Beheer zal uitgevoerd worden door verhuurder.

Protocol toewijzing huurwoningen aan kandidaat-huurders:

Dit Protocol voor de toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders wordt gehanteerd in het kader van de Wet goed verhuurderschap en heeft tot doel voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken hoe de toewijzing van een huurwoning tot stand komt. Dit Protocol is gericht op het voorkomen van (woon)discriminatie.

Definities:
Verhuurmakelaar: (Een medewerker van) de verhuurmakelaar die een woning in opdracht van de opdrachtgever te huur aanbiedt en daartoe rechtsgeldig is gemachtigd.
Opdrachtgever: De tot verhuur van de woning gerechtigde (rechts)persoon of (rechts)personen die de verhuurmakelaar heeft ingeschakeld om in diens/hun te belang te bemiddelen bij de verhuur van een woning.
Kandidaat-huurder: Een natuurlijk persoon/entiteit die interesse toont in een door de verhuurmakelaar namens de opdrachtgever aangeboden huurwoning.

Doel van bemiddeling:
Te verkrijgen basisinformatie van de kandidaat-huurder:
• Naam (voor- en achternaam)
• Huidig adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Kopie ID-bewijs (BSN-nummer en de pasfoto mogen worden afgeschermd)
• Samenstelling gezin: alleenwonend, samenwonend, met of zonder kinderen
• Hoogte van totaal maandelijks netto-inkomen
• Inkomensverklaring van de belastingdienst
• Arbeidsovereenkomst(en) en/of werkgeversverklaring(en)
• Inkomensbewijzen (salarisspecificatie en recente bankafschriften met daarop het nettoloon)
• Bedrag van huidige huur
• Een verhuurdersverklaring
• De informatie die noodzakelijk is om vast te stellen of de kandidaat-huurder(s) in aanmerking kom(t/en) voor een huisvestigingsvergunning (als het verkrijgen daarvan vereist is in de gemeente waar de woning is gelegen).
Er wordt geen informatie verlangd over:
• Etnische of culturele achtergrond
• Religieuze identiteit
• Politieke voorkeur
• Seksuele gerichtheid
• Genderidentiteit en/of -expressie
• Lichamelijke of geestelijke gezondheid

Criteria waar rekening mee gehouden wordt bij toewijzing:

1. Reactiesnelheid
In de basis geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het initiatief om op een aangeboden woning te reageren ligt bij kandidaat-huurders. In geval van veel reacties kan het dus voorkomen dat bepaalde kandidaat-huurders niet meer worden uitgenodigd voor een bezichtiging en worden afgewezen.
2. Bron van inkomen/soort arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een van goede naam en faam bekendstaande werkgever heeft de voorkeur. Dit geeft opdrachtgever de meeste financiële zekerheid. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten, (recent) zelfstandig ondernemerschap en andere vormen van inkomstenbronnen zoals alimentatie, een stagevergoeding, een garantstelling door derden, een erfenis, huurinkomsten etc., kunnen wel degelijk ook leiden tot toewijzing van een huurwoning, maar dat is maatwerk.
3. Hoogte van het inkomen
Na een eventuele minimale inkomenseis heeft het hoogste (gezamenlijke) inkomen de voorkeur. Dit geeft opdrachtgever de meeste financiële zekerheid ten aanzien van de nakoming van de financiële verplichtingen uit de huurovereenkomst.
4. Gedegen en controleerbaar positief huurverleden
Een kandidaat-huurder met een positieve en verifieerbare verhuurdersverklaring heeft de voorkeur. Kandidaat-huurders zonder aantoonbaar huurverleden is maatwerk, want dat vergt nadere informatie of onderzoek.
5. Een positieve screening van ID bewijs en solvabiliteit
Een kandidaat-huurder kan een woning alleen toegewezen krijgen onder het voorbehoud dat de identiteit kan worden geverifieerd en de financiële draagkracht in orde is. Om dit te toetsen voert de verhuurmakelaar een grondige screening uit. Een onderdeel van deze screening is een handmatige controle op echtheidskenmerken van het ID uitgevoerd door de verhuurmakelaar. Deze controle kan bijvoorbeeld met de DutchID-App worden uitgevoerd die door de Nederlandse overheid wordt aangeboden. De uitslag van deze screening kan leiden tot een afwijzing (ook na een initiële toewijzing).
6. Samenstelling huishouden
Het is belangrijk dat er een passende bewonerssamenstelling geldt per woning. Dit om overlast en schade te voorkomen, maar ook om bijvoorbeeld overbewoning van woningen te voorkomen. Er zal daarom bij toewijzing rekening worden gehouden met de bewonerssamenstelling per woning. Afhankelijk van het type woning hebben bepaalde samenstellingen de voorkeur. Dit is maatwerk per woning.
7. Passendheid in (de omgeving van) de aangeboden woning
In sommige gevallen kan de ligging van de huurwoning of de eigenschappen daarvan ertoe leiden dat bepaalde kandidaat-huurders in beginsel meer geschikt zijn dan anderen.
8. Gunning opdrachtgever
Voor iedere aangeboden woning geldt dat opdrachtgever uiteindelijk de keuze maakt tussen de kandidaat-huurders. De verhuurmakelaar heeft op de uiteindelijke keuze geen invloed.
Tot slot:
De verhuurmakelaar onthoudt zich van iedere vorm van (medewerking aan) discriminatie ten aanzien van toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders. De verhuurmakelaar draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het handelen van haar opdrachtgevers. In verband met de privacywetgeving is de verhuurmakelaar niet bevoegd om basisinformatie van kandidaat-huurders aan derden te verstrekken.

Lees de volledige omschrijving
Wonen 79 m²
Inhoud 280 m³
Bouwjaar 1954
kamers 3
slaapkamers 2

Kenmerken

Algemeen

Huurovereenkomst
Onbepaalde tijd
Aangeboden sinds
27 februari 2024
Status
Verhuurd
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, portiekflat
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1954
Soort dak
Pannen
Ligging
In woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Wonen
79 m²
Gebouwgebonden Buitenruimte
9 m²
Inhoud
280 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, vloerverwarming, wastafel, wastafelmeubel
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Schuifpui

Energie

Isolatie
Volledig geisoleerd
Verwarming
Vloerverwarming geheel, warmte terugwininstallatie, warmtepomp
Warm water
Elektrische boiler eigendom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein, openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken

Media

Kaart

Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand